Velkommen til Punktlig IKT

Punktlig IKT er et enkeltmannsforetak som startet sin virksomhet i mars 2011. Firmaet er hjemmehørende på Melhus, to mil sør for Trondheim.

Punktlig IKT har fokus på to hovedområder:

  • Punktskrift og datatekniske hjelpemidler for blinde
  • Utvikling, drift og vedlikehold av nettsteder, med oversetting av relevant programvare der dette er aktuelt

Se under [Tjenester->] for mer informasjon om tjenestene jeg tilbyr. Du kan også gjerne [ta kontakt->] hvis du har spørsmål å stille eller noe å fortelle.

Jeg har tidligere oversatt en del temaer og programinnstikk for publiseringsplattformen WordPress. Dette arbeidet har ikke vært prioritert i seinere tid, og oversettelsene er derfor utdaterte. Om du likevel ønsker å få tilgang til oversettelsene, er de tilgjengelige under [Nedlastinger->].